PL EN
Menu

Klauzula informacyjna - formularz kontaktowy

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy  o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

** Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Avra sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 7a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000522815 .

Czy Avra sp. z o.o. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

Avra sp. z o.o. nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Avra sp. z o.o. drogą mailową: [wpisać mail]

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapoznania się i udzielenia odpowiedzi, tam gdzie to konieczne, na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie (www.avra.pl).

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Avra sp. z o.o.

Czy moje  dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz później przez okres maksymalnie 24 m-c.

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane dla udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Pani/Pana na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Czy moje dane osobowe będą profilowane?

Pani/Pana dane nie będą profilowane.