System do zarządzania bazą noclegową

System Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do zarządzania bazą noclegową dla uchodźców z Ukrainy

UW znak
avra_logo
case stury system
01.

Klient

Dolnośląski Urząd Wojewódzki – organ rządowy podlegający wojewodzie. W regionie, zamieszkiwanym przez niemal 3 mln mieszkańców, jest on odpowiedzialny za wdrażanie programów rządowych oraz nadzór nad instytucjami działającymi na jego terytorium. Prowadzi także nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje w regionie Skarb Państwa.

Na początku 2022 roku Wrocław, stolica województwa dolnośląskiego, zetknął się z jedną największych fal uchodźców z Ukrainy. Potrzebowali oni udzielenia podstawowej pomocy, w tym przydzielenia zakwaterowania.

02.

Wyzwanie

Wyzwanie postawione przed Avrą polegało na jak najszybszym stworzeniu scentralizowanego systemu do zarządzania bazą noclegową dla uchodźców. W jej skład wchodziło kilkaset obiektów różnego typu rozproszonych po całym województwie – zarówno dedykowane obiekty prywatne (hotele, pensjonaty), jak i obiekty publiczne przystosowane do zapewnienia noclegu (hale sportowe, szkoły, przestrzenie biurowe).

Niezbędne było zapewnienie automatycznej wymiany danych w czasie rzeczywistym, by móc szybko rozmieszczać przyjeżdżających uchodźców i nie zachodziła konieczność ręcznego weryfikowania aktualnie dostępnych miejsc noclegowych.

Z kolei w celu łatwego i transparentnego rozliczania dofinansowań dla udzielających noclegów, konieczne było umożliwienie zbierania statystyk i raportowania na potrzeby władz samorządowych.

Przygotowany system musiał gwarantować bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych i być przystosowany do zarządzania dynamicznie zmieniającą się pulą miejsc noclegowych, których liczba sięgała w szczytowym momencie kilkudziesięciu tysięcy.

Jednocześnie system musiał być na tyle prosty i intuicyjny w obsłudze, by operatorzy mogli z niego korzystać zaledwie po krótkim przeszkoleniu zapewnionym przez Avrę.

03.

Rozwiązanie

Niezawodność funkcjonowania systemu oraz jego szybkie wdrożenie były najważniejszymi priorytetami tego projektu, dlatego do jego budowy wykorzystano sprawdzone narzędzia, jakimi były:

 • Java – główny język programowania wykorzystany w projekcie
 • Spring Boot – do stworzenia logiki i “szkieletu” systemu
 • Angular – umożliwiający zbudowanie frontendu/interfejsu użytkownika (UI)
 • PostgreSQL – jeden z najczęściej stosowanych silników bazodanowych
 • Usługi chmurowe Amazon Web Services (AWS) – do przechowywania danych w chmurze w celu zapewnienia ich bezpiecznego przywrócenia na wypadek awarii systemu

Narzędzia te są jednymi z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych w swojej klasie, ponieważ:

 • Zapewniają wiele komponentów gotowych do implementacji, co pozwala znacznie skrócić czas niezbędny na wytworzenie oprogramowania
 • Oferują stabilne wsparcie techniczne, w tym regularne aktualizacje
 • Pozwalają na tworzenie architektury otwartej na zmiany, umożliwiającej dalsze skalowanie systemu zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się wymaganiami i potrzebami użytkowników
 • Gwarantują wysoki poziom niezawodności

Zakres prac

 • Architektura systemów
 • Frontend Development
 • Backend Development
 • Quality Assurance
 • Bazy danych
 • AWS Cloud
 • DevOps
04.

Rezultaty

 • Rozwiązanie do efektywnego zarządzania bazą kilkudziesięciu tysięcy miejsc noclegowych w ponad 800 obiektach w czasie rzeczywistym
 • System umożliwiający jednoczesny dostęp wielu użytkownikom w różnych lokalizacjach (również improwizowanych, np. punktach recepcyjnych)
 • MVP (podstawowa, działająca wersja systemu) stworzona w zaledwie 3 dni
 • 300+ godzin roboczych zrealizowanych w 3 dni - równowartość 2 miesięcy pracy jednego programisty
 • Prosty, intuicyjny interfejs i łatwa obsługa
05.

Wypowiedź klienta

„W obliczu potrzeby szybkiego stworzenia rozwiązania do zarządzania bazą noclegową dla uchodźców, Avra natychmiast przystąpiła do zadania i błyskawicznie stworzyła system spełniający nasze oczekiwania. Firma zaproponowała odpowiednie rozwiązania technologiczne, które następnie bezbłędnie wdrożyła. Co istotne, Avra błyskawicznie i skutecznie wprowadzała wszelkie zmiany w odpowiedzi na przekazywane przez nas na bieżąco potrzeby i sugestie. Mogę w pełni polecić Avrę jako partnera do nawet najbardziej wymagających zadań.”

Kamil Woźniak
Przewodniczący Zespołu ds. projektów strategicznych w województwie, Dolnośląski Urząd Wojewódzki